Jerycho Modlitewne

To modlitwa, która trwa przez siedem dni i siedem nocy, podejmowana w różnych sytuacjach życiowych. Nawiązuje do starotestamentalnego oblężenia i zdobycia Jerycha. Wówczas Jozue wraz ze swoim ludem, przez siedem dni okrążali codziennie twierdzę Jerycho. Przez sześć dni w milczeniu, w siódmym zaś podnieśli okrzyk i zagrali na trąbach. Wówczas mury obronne Jerycha runęły. Są sprawy, które wydają się nie do przejścia, nie do zdobycia.

Historia wielu osób oraz wspólnot podejmujących trud Jerycha modlitewnego pokazuje, że Pan Bóg pragnie wykorzystać tą otwartość na Niego i ufność w ten sposób Jemu okazaną. Korzysta z tego czasu otwarcia na Jego obecność i błogosławi obficie. W tym czasie mury twierdzy niezdobytej, okazują się budowlą z kart.

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Maryja w to uwierzyła, korzystajmy i my z Jej wstawiennictwa i módlmy się też na Różańcu podczas organizowanych akcji modlitewnych. Bóg mógł wysłać samego Jozue aby mury Jerycha runęły. Polecił mu jednak, aby zrobił to ze wspólnotą swojego narodu. Tak samo organizując Jerycho modlitewne w konkretnej intencji łączymy w darze modlitewnego zjednoczenia wiele osób.

Zapraszamy, korzystajcie z daru tej modlitwy i organizujcie się skutecznie za pomocą omadlamy.pl

Bogu niech będą dzięki za wszystko!